PIBKS and JPN Kedah visit to STEM Innovation Lab

A Great Honor!

Jabatan Pendidikan Negeri Kedah (JPN Kedah) and Pelibatan Ibu Bapa dan Komuniti di Sekolah Kedah (PIBKS Kedah) visited our first STEM Innovation Lab in Manipal University International. They are greeted by our partner PIBKS Negeri Sembilan, who hosted the visit for 2 days in Negeri Sembilan. 

The visit’s aim was to demonstrate how the STEM lab works and operates in Negeri Sembilan. Although it was a short time, the caretaker of STEM Innovation Lab, Haziq and Syakir, manage to give compact ideas and some demos to the guest and help them understand the importance ground in having a sustainable and efficient lab.

It was a good day for both groups as they manage to share their experience and to receive new knowledge. We hope JPN Kedah and PIBKS Kedah will also have a STEM Hub that can entice the student to join the STEM education for a better future!

Satu Penghormatan Besar!

Jabatan Pendidikan Negeri Kedah (JPN Kedah) dan Pelibatan Ibu Bapa dan Komuniti di Sekolah Kedah (PIBKS Kedah) melawat Makmal Inovasi STEM pertama kami di Manipal University International. Mereka disambut baik oleh rakan kongsi kami, PIBKS Negeri Sembilan, yang menjadi tuan rumah kepada lawatan ini selama 2 hari di Negeri Sembilan.

Tujuan lawatan ini adalah untuk menunjukkan cara makmal STEM berfungsi dan beroperasi di Negeri Sembilan. Walaupun mempunyai masa singkat, penjaga makmal STEM, Haziq dan Syakir, berjaya memberikan idea padat dan beberapa demo kepada tetamu dan membantu mereka memahami asas kepentingan dalam memiliki makmal yang mampan dan cekap.

Ia adalah hari yang baik untuk kedua-dua kumpulan kerana mereka berjaya berkongsi pengalaman mereka dan menerima pengetahuan baharu. Kami berharap JPN Kedah dan PIBKS Kedah juga akan mempunyai Hab STEM yang dapat menarik minat pelajar untuk menyertai pendidikan STEM untuk masa depan yang lebih baik!

Leave a Reply