Brainpad Workshop

Brainpad Time!

Primary Student in Negeri Sembilan gets their chance on the brainpad workshop organized by SMK Bukit Kepayang and Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. The workshop is being held for two days, 11 and 12 February, participated by by 15 schools from 4 district, consists of 2 students and 1 teachers. The workshop is handled by trainer, Syakir, who teach on the significant features on brainpad Pulse, the Graphic Display! As well as other accessories that can combine with Brainpad Pulse, such as BrainBot, BrainGamer, BrainClips, BrainPower, and BrainTronics.

On the last day of the workshop, the students were visited by SMK Methodist Melaka. Each group presented their Brainpad Projects to the high school students.It is good experience for the primary student to stand out and present their ideas to the secondary students.                                                                

Enormous thanks to SMK Bukit Kepayang and Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan for organizing the workshops for the primary students. Getting excited for the next workshops in the future!

Masa Untuk Brainpad!

Pelajar Sekolah Rendah di Negeri Sembilan mendapat peluang mereka untuk mendapatkan peluang mereka belajar dengan Brainpad pada bengkel yang dianjurkan oleh SMK Bukit Kepayang dan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. . Bengkel ini diadakan selama dua hari iaitu 11 dan 12 Februari disertai oleh 15 buah sekolah dari 4 daerah yang terdiri daripada 2 murid dan 1 guru. Bengkel ini dikendalikan oleh jurulatih, Syakir, yang mengajar ciri-ciri yang menarik pada Brainpad Pulse, iaitu Paparan Grafik! Serta aksesori lain yang boleh digabungkan dengan Brainpad Pulse, seperti BrainBot, BrainGamer, BrainClips, BrainPower dan BrainTronics.

Pada hari terakhir bengkel, para pelajar telah dikunjungi oleh SMK Methodist Melaka. Setiap kumpulan membentangkan Projek Brainpad mereka kepada pelajar sekolah menengah. Ia adalah pengalaman yang baik untuk pelajar sekolah rendah untuk menonjol dan menyampaikan idea mereka kepada pelajar menengah.

Segulung terima kasih kepada SMK Bukit Kepayang dan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan kerana mengajurkan bengkel Brainpad ini kepada pelajar sekolah rendah. Respon pelajar-pelajar ini mereka teruja untuk bengkel seterusnya pada masa hadapan!

Leave a Reply